مرتب‌سازی براساس:
68 کالا
کابل برق افشان 2 در 2/5 البرز(فروش بصورت حلقه100متری) ا Alborz 2 in 1/5 lightning cable

1,300,000 23%

1,000,000 تومان

سیم برق سفید دو رشته خانگی 2 در 2.5 البرز افشان (متراژ و حلقه)

10,000 40%

6,000 تومان

کابل برق افشان 2 در 2.5 البرز افشان (متراژ و حلقه)

15,000 13%

13,000 تومان

کابل برق افشان 2 در 6 (انبار تکانی / قیمت ویژه)

264,000 22%

204,000 تومان

کابل برق افشان 2 در 2/5 البرز(فروش بصورت حلقه100متری) ا Alborz 2 in 1/5 lightning cable

1,500,000 20%

1,200,000 تومان

سیم برق افشان 1 در 2/5 البرز افشان

500,000 30%

349,900 تومان

کابل برق ۲ در ۲.۵ KB225 (متراژ و حلقه)

13,000 35%

8,330 تومان

کابل برق 2 در 6 البرز افشان (متراژ و حلقه)

25,000 25%

18,600 تومان

سیم برق سفید دو رشته خانگی 2 در 2.5 البرز افشان (متراژ و حلقه)

9,000 22%

7,000 تومان

سیم برق افشان 1 در 2.5 البرز افشان

450,000 22%

350,000 تومان

سیم دو رشته نایلون سفید خانگی (1*2) البرز افشان (متراژ و حلقه)

7,000 14%

6,000 تومان

کابل برق افشان 2 در 6 البرز افشان (متراژ و حلقه)

25,000 12%

22,000 تومان

کابل برق افشان 2 در 4 البرز افشان (متراژ و حلقه)

20,000 5%

19,000 تومان

کابل برق افشان سایز 2 در 6 البرز افشان

25,000 24%

18,800 تومان

سیم دو رشته نایلون سفید خانگی (0.75*2) البرز افشان (متراژ و حلقه)

6,000 8%

5,500 تومان

سیم برق روکار 1/5×2 البرز افشان (متراژ و حلقه)

8,000 18%

6,500 تومان

سیم برق افشان 1 در 1/5 البرز صنعت الکتریک (متراژ و حلقه)

300,000 16%

250,000 تومان

حلقه سیم افشان ۲.۵ البرز افشان

500,000 26%

368,858 تومان

کابل برق افشان 2 در 6 البرز (متراژ و حلقه)

30,000 26%

22,000 تومان

کابل برق افشان 2 در 2.5 البرز افشان (متراژ و حلقه)

13,000 7%

12,000 تومان

کابل افشان دو رشته 2 در 6 (متراژ و حلقه)

30,000 27%

21,900 تومان

سیم برق سفید دو رشته خانگی 2 در 0.5 البرز افشان (متراژ و حلقه)

6,000 16%

5,000 تومان

سیم برق سفید دو رشته خانگی 2 در 1 البرز افشان (متراژ و حلقه)

7,000 14%

6,000 تومان

سیم برق سفید دو رشته خانگی 2 در 0.75 البرز افشان (متراژ و حلقه)

6,000 8%

5,500 تومان

سیم برق افشان 1 در 1.5 و 1 در 2.5 البرز افشان مدل 2.5R - 1.5G بسته دو عددی

700,000 15%

590,000 تومان

کابل برق افشان 2 در 1.5 البرز افشان (متراژ و حلقه)

12,000 16%

10,000 تومان

کابل برق افشان 2 در 6 زر کابل (متراژ و حلقه)

100,000 18%

82,000 تومان

کابل برق افشان 2 در 6 (متراژ و حلقه)

30,000 26%

22,000 تومان

سیم دو رشته نایلون سفید خانگی 2در نیم البرز افشان

600,000 16%

500,000 تومان

سیم برق ۱ در ۴ البرز افشان

700,000 7%

650,000 تومان

سیم برق افشان 1 در 2/5 البرز افشان

450,000 22%

350,000 تومان

کابل 2 در 4 البرز افشان ا Alborz afshan (متراژ و حلقه)

20,000 10%

18,000 تومان

کابل افشان 1*2 البرز افشان (متراژ و حلقه)

7,000 7%

6,500 تومان

کابل افشان 2/5*2 البرز افشان (متراژ و حلقه)

14,000 14%

12,000 تومان

سیم برق افشان 1X1.5 البرز افشان

350,000 28%

250,000 تومان

سیم برق سفید دو رشته خانگی 2 در 0.75 البرز افشان

600,000 8%

550,000 تومان

کابل برق افشان 2 در 1.5 البرز افشان (متراژ و حلقه)

20,000 50%

10,000 تومان

سیم برق 1 در 4 برند البرز افشان (متراژ و حلقه)

9,000 8%

8,200 تومان

کابل برق افشان سایز 2 در 6 (متراژ و حلقه)

30,000 26%

22,000 تومان

سیم افشان 1.5*1 البرز صنعت الکتریک

300,000 13%

260,000 تومان

کابل افشان 2 در 6 (متراژ و حلقه)

30,000 26%

22,000 تومان

سیم برق 1 در 4

10,000 42%

5,800 تومان

نایلون سیم دو رشته سفید 2 در 1.5 البرز افشان ا Alborz afshan (متراژ و حلقه)

9,000 16%

7,500 تومان

سیم برق افشان 1X1.5 البرز افشان

300,000 16%

250,000 تومان

کابل برق 2 در 6 کد KB26 (متراژ و حلقه)

30,000 26%

22,000 تومان

کابل 2 در 1.5 البرز افشان ا Alborz afshan (متراژ و حلقه)

12,000 16%

10,000 تومان

سیم برق افشان 1 در 4 البرز افشان (متراژ و حلقه)

8,000 10%

7,200 تومان

سیم نایلون سفید 2 در 1/5 افشان البرز افشان

900,000 33%

596,000 تومان

سیم برق نایلون سفید 2 در1.5

900,000 22%

700,000 تومان

کابل 2 در 2.5 البرز افشان ا Alborz afshan (متراژ و حلقه)

14,000 14%

12,000 تومان

سیم برق افشان 1 در 1/5 البرز افشان (متراژ و حلقه)

300,000 16%

250,000 تومان

سیم برق افشان نایلون 2 در 2.5 البرز افشان

10,000 20%

8,000 تومان

سیم افشان 1/5×1 البرز افشان (متراژ و حلقه)

3,000 10%

2,700 تومان

سیم برق افشان 2 در 2.5 البرز افشان

850,000 5%

800,000 تومان

سیم برق افشان 1 در 1.5 البرز افشان مدل ALBA15.B (متراژ و حلقه)

4,000 25%

3,000 تومان

حلقه سیم افشان ۱.۵ البرز صنعت

300,000 13%

260,000 تومان

نایلون سیم دو رشته سفید 2 در 0.5 البرز افشان ا Alborz afshan (متراژ و حلقه)

6,000 16%

5,000 تومان

نایلون سیم دو رشته سفید 2 در 0.75 البرز افشان ا Alborz afshan (متراژ و حلقه)

6,000 8%

5,500 تومان

سیم برق افشان 1 در 4 البرز افشان (متراژ و حلقه)

8,000 12%

7,000 تومان

سیم برق افشان 1 در 1.5 و 1 در 2.5 البرز افشان مدل 2.5R - 1.5G بسته دو عددی

660,000 16%

550,000 تومان

کابل برق افشان 2 در 1 البرز افشان (متراژ و حلقه)

8,000 12%

7,000 تومان

کابل 2 در 1/5 افشان

1,200,000 16%

1,000,000 تومان

سیم برق افشان 2 در 1.5 (متراژ و حلقه)

8,000 6%

7,500 تومان

کابل افشان 100 متری 2 در 1 البرز افشان

1,600,000 59%

650,000 تومان

نایلون سیم دو رشته سفید 2 در 1 البرز افشان ا Alborz afshan (متراژ و حلقه)

6,000 تومان

سیم برق افشان نایلون 2 در 1 البرز افشان کلاف

700,000 14%

600,000 تومان

سیم برق 2 در 0.75 (متراژ و حلقه)

600,000 99%

5,000 تومان

کابل برق افشان 2 در 2.5 (انبار تکانی / قیمت ویژه)ناموجود
arrowبرگشت به بالا
whatsapp-icon